WIE ZIJN WIJ

 

Wie zijn wij?

 

 

Wie zijn wij - Het team - Het bestuur - Visie en missie - Samenwerkingen - Vrijwilligers - Stage

 

Aan de rand van de Veluwe, op de grens van bos en platteland ligt Zorgboerderij Klein Essen. Sinds 1998 is deze boerderij een bloeiende gemeenschap waar deelnemers terecht kunnen voor een zinvolle dagbesteding. De boerderij functioneert als een kleinschalig productiebedrijf met een grote sociale toegevoegde waarde. Dagelijks biedt de boerderij een werkplek voor 15 tot 20 mensen. Klein Essen heeft sinds 2006 het kwaliteitskeurmerk voor zorgboerderijen. De boerderij beschikt over 10 hectare bouw- en grasland. Deelnemers kunnen zich op de zorgboerderij in alle rust ontwikkelen en krijgen hierbij de begeleiding die daarvoor nodig is. Wij geloven dat onze deelnemers, ongeacht hun verleden, op de zorgboerderij kunnen werken aan een betere toekomst.

       Het team

 

Op de boerderij is een vast team van begeleiders. Iedere deelnemer krijgt één van de begeleiders toegewezen als mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt van de deelnemer en de contactpersoon voor de begeleidende persoon of instantie buiten Klein Essen. Het zijn allemaal enthousiaste medewerkers die graag helpen in jouw leer-ontwikkelingsproces.

Wim Broekhuizen

Oprichter & Eigenaar

 

Wim is de oprichter van zorgboerderij Klein Essen. Sinds 1998 heeft hij zich met hart en ziel ingezet voor een veilige en rustige plek waar iedereen terecht kan ongeacht verleden, achtergrond of persoonlijkheid. Zijn positieve mensbeeld is verwerkt in de visie van de zorgboerderij: de kwaliteiten en mogelijkheden van alle deelnemers staan centraal en daar vanuit wordt er gewerkt richting de toekomst. Als eigenaar is Wim nog een dag aanwezig voor onderhoud enz. Wim maakt geen onderdeel meer uit van het begeleidend team.


 Het bestuur

 

Zorgboerderij Klein Essen heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor de aansturing van de stichting. De stichting verleent haar zorg op een professionele manier die wordt uitgedrukt in het Kwaliteitskeurmerk Landbouw en Zorg. Het bestuur geeft vorm aan deze verantwoordelijkheid door de begeleiding van de deelnemers te faciliteren. Ook heeft ze een adviserende rol richting de gang van zaken op de boerderij. 

Het bestuur bestaat uit 3 leden:

Wim Broekhuizen (secretaris)

Doeti Atema (waarnemend voorzitter)

Leen Korporaal (algemeen lid)


We zijn op zoek naar nieuwe leden voor ons bestuur.

 Visie en missie

 

Onze missie is om bij te dragen aan de ontwikkeling van deelnemers van allerlei achtergronden. Wij werken vanuit de achtergrond dat ieder mens mogelijkheden en kwaliteiten heeft en gerespecteerd moet worden. Dit vanuit de Bijbelse oproep dat we onze naasten moeten dienen zoals Jezus ons is voorgegaan. Alle deelnemers zijn welkom en worden gerespecteerd ongeacht huidskleur, geloof, achtergrond, mogelijkheden en onmogelijkheden. Hierbij richten we ons op de toekomst en kijken we niet naar het verleden. Zinvol bezig zijn met arbeid binnen ieders mogelijkheden vinden wij een heilzame vorm van dagbesteding. Het zet onze deelnemers aan tot nieuw gedrag en grotere zelfwaardering.

 

De visie van Klein Essen is om met behoud van de kernwaarden de boerderij naar een hoger level te tillen. Dit willen wij doen door in de toekomst mogelijkheden te creëren om meer deelnemers een werkplek te kunnen aanbieden.Alle beslissingen worden getoetst aan "Wat is de toegevoegde waarde voor de deelnemer". Om iedereen een plek te kunnen bieden is er een fonds/reservering opgericht voor deelnemers waar geen vergoeding voor wordt ontvangen.

 

Doelstelling Stichting Zorgboerderij Klein Essen

 

Het aanbieden van arbeidsmatige activiteiten ten behoeve van zorgbehoevende/ zorgvragende mensen. De activiteiten zijn gericht op het aanleren en/of het behouden van sociale en arbeidsmatige vaardigheden ter voorkoming van een sociaal isolement. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door met professionele krachten en vrijwilligers de deelnemers te begeleiden bij de activiteiten.


 

Samenwerking

 

Zorgboerderij Klein Essen werkt samen met vele organisaties en instellingen om de vraag vanuit de samenleving en het aanbod vanuit de zorgboerderij zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Het streven van Klein Essen is om zo veel mogelijk samenwerkingsverbanden in de regio te creëren. Op die manier komen wij in aanraking met veel verschillende doelgroepen en dat verhoogt de variatie op de boerderij. Door een aantal van deze organisaties wordt Klein Essen ondersteund, zowel praktisch als inhoudelijk.

 

Cooperatie Boer & Zorg (regio Food-Valley)

Klein Essen is lid van Cooperatie Boer & Zorg. Coöperatie Boer en Zorg b.a. is een coöperatie van gekwalificeerde zorgboerderijen. Het werkgebied van Coöperatie Boer en Zorg omvat de provincies Gelderland, Overijssel, Flevoland en Utrecht. Met de zorgkantoren en gemeenten in deze regio’s zijn contracten afgesloten. De aangesloten zorgboerderijen worden erkend als aanbieders van kwalitatieve zorg en hebben het kwaliteitskeurmerk Landbouw en Zorg van de Federatie Landbouw.

 

Vereniging BEZIG

Vereniging BEZIG is een vereniging van zorgboeren die samen werken aan de bekendheid, erkenning en ontwikkeling van de combinatie landbouw en zorg. BEZIG heeft sinds 2006 de AWBZ-erkenning. Zorgboerderijen die aangesloten zijn bij deze vereniging kunnen door deze erkenning aanspraak maken op een vergoeding voor de begeleiding van sommige deelnemers op hun boerderij. Zorgboerderij Klein Essen is lid van deze stichting.

http://www.zorgboerenbezig.nl/

 

De volgende organisaties plaatsen deelnemers op Zorgboerderij Klein Essen:

·  Iriszorg (verslavingszorg) http://www.iriszorg.nl/

·  GGZ - centraal http://www.ggzcentraal.nl/

·  Philadelphiazorg http://www.philadelphia.nl/

·  Leger des Heils http://www.legerdesheils.nl/

·  RIBW http://www.ribwavv.nl/

·  Stichting Mensgoed http://www.mensgoed.nl/

·  Coöperatie Boer en Zorg https://www.cooperatieboerenzorg.nl/

·  Ons bedrijf http://www.onsbedrijfbarneveld.nl/


Gemeenten, gecontracteerde producten zijn o.a.:

07A12 Begeleiding Groep Basis

07A11 Dagact licht

10A51 Activerend Werk Stabiel op Trede 3

10A52- Activerend Werk; stabiel op trede 4

02A63 AW Stabiel op trede 3 Wmo

07A51 Groepsbegeleiding stabiel

10A50 Dagopvang Ouderen & Gehandicapten Basis

10A47 Beschermd Werk

08A03 Toeslag vervoer

07A04 Dagbesteding specialistisch

07A03 Dagbesteding regulier

Dagbesteding VG-licht (VG1-VG4)

Dagbesteding VG licht

Dagbesteding VG midden


Fietsnetwerk & Rustpunt

Zorgboerderij Klein Essen is aangesloten bij fietsnetwerk en rustpunt. Dit betekent dat er op de boerderij altijd de mogelijkheid is om een kopje koffie of thee te drinken en de boerderij te bezichtigen. Tevens is een laadpunt aanwezig voor elektrische fietsen.

https://www.fietsnetwerk.nl/

http://www.rustpunt.nu/

 Vrijwilligers

 

De vrijwilligers die meewerken op de zorgboerderij geven een onmisbare en gewaardeerde invulling. Zij zijn in dienst van de stichting en zetten zich iedere dag in voor de deelnemers en nemen hen zoveel mogelijk mee in de werkzaamheden. Taken die zij vervullen zijn onder andere:

 

•  Werkzaamheden op de boerderij (tuin, kas, dieren)

•  Vervoer voor de deelnemers

•  Assisteren van de begeleiders

•  Assisteren catering

•  Administratieve werkzaamheden

•  Bouw- en onderhoudswerkzaamheden

 

Wilt u vrijwilliger worden?

Wilt u een bijdrage leveren aan het werk op zorgboerderij Klein Essen en vrijwilliger worden?

 

Neem dan contact op met ons.

 Stage

 

Zorgboerderij Klein Essen is erkend als leerbedrijf voor MBO en VMBO opleidingen door SBB. Dit is het landelijk orgaan voor beroepsonderwijs in de sectoren gezondheidszorg, dienstverlening, welzijn en sport. Wij hebben stageplaatsen voor de volgende opleidingen:

 

•  Maatschappelijke Zorg niveau 1-4 (MBO)

•  Pedagogisch Werker niveau 3 & 4 (MBO)

•  Helpende Zorg & Welzijn niveau 1 & 2 (MBO)

•  Sociaal Pedagogische Hulpverlening (HBO)

•  Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (HBO)

•  Culturele en Maatschappelijke Vorming (HBO)

•  Toegepaste Psychologie (HBO)

•  Meubelmaker (MBO)

•  Maatschappelijke stages van het voortgezet onderwijs

•  Praktijk Onderwijs (voortgezet onderwijs)

 

Wanneer je stage wilt lopen op Klein Essen, stuur je een sollicitatiebrief en CV op. Vertel ons wat je stage inhoudt en waarom je deze op Klein Essen zou willen doen. Wij berichten je zo spoedig mogelijk. Als er plaats is en wij denken dat je past op de zorgboerderij, nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek.

Meer weten over wie wij zijn?

Voel je vrij een bericht te sturen, je aan te melden of meer informatie aan te vragen via:

info@klein-essen.nl