In alle rust bouwen aan je toekomst
Zorgboerderij Klein Essen
Welkom in ons midden
Nieuwsbrief dec 2016 lees verder
Het keurmerk "Kwaliteit laat je zien" is voor Klein Essen
opnieuw met 3 jaar verlengd. Een opmerking uit het
auditrapport is:

"De huidige organisatievorm is een uniek en
zorgzaam samenwerkingsverband voor
deelnemers die zich gewaardeerd en geborgen
weten".

Hier zijn we met z'n allen heel trots op!